Boldog Apor Vilmos püspök élete és vértanúhalála

Boldog Apor Vilmos püspök élete és vértanúhalála 108. Az Egyházban már a második századtól kezdve bizonyítékok vannak arról, hogy szemtanúk írásba foglalták és megőrizték kiváló keresztények halálának történetét, akiket hitükért végeztek ki, akik a hitük és a keresztény értékek mellett úgy tanúskodtak, hogy készek voltak a halált is elfogadni, az életük feláldozásában is Krisztust követték.…

Bővebben

Szigetközi Csutora Néptáncegyüttes

Szigetközi Csutora Néptáncegyüttes 18. Az egyesület a néptáncot, népzenét kedvelők köréből alakult 2000-ben. Célja a magyar néptánc és népzene hagyományápolása és továbbadása a fiatal generációknak. Repertoárjában a Kárpát-medence különböző tájainak tánc- és zenei anyaga szerepel. Az egyesület zenekara hegedűn, brácsán, bőgőn és klarinéton kíséri a tánccsoportot. Közösségteremtő szándékukat igazolja, hogy évek óta egyre többen találják…

Bővebben

Dr. Timaffy László életműve

Dr. Timaffy László életműve 68. Timaffy László pályája során mindig arra törekedett, hogy kutatási eredményeit, a tudomány igazságait, új távlatait a közműveltség számára is közvetítse. Veretes egyéni stílusa, közérthető, ízes magyar nyelvezete, lelki sugárzása lebilincselő előadóvá, felejthetetlen tollú alkotóvá tette. Nevelőként, ismeretterjesztőként, tudós kutatóként varázslatos egyéniségére támaszkodva áldozatos munkát végzett, nem utolsó sorban, mint hagyományápoló…

Bővebben

Halászi Lovasbandérium és a Búcsúi „Csingis Lovas” szokás

Halászi Lovasbandérium és a Búcsúi „Csingis Lovas” szokás 92. Halászi lovasbandérium A bandérium eredete a középkorba vezethető vissza, amikor a mezővárosi ranghoz és kötelezettségekhez tartozott a bandérium kiállítása. A történelem folyamán szerepet kaptak a haza védelmében, s a helyi közösség szerves és fontos részét képezték. Az 1848-49 -es szabadságharc 150 éves évfordulója alkalmából indult meg…

Bővebben

Grózer Csaba Íjkészítő mester termékei

Grózer Csaba Íjkészítő mester termékei 27. Grózer Csaba több évtizedes kutatásai alapján rekonstruálja és gyártja az íjakat, termékei az egész világon ismertek. Célja a magyar íjászmúlt világszerte történő megismertetése. Régió: Mosonmagyaróvár és Szigetköz Település: Feketeerdő Az örökség jellege: kulturális örökség Az örökség szintje: megyerikum Örökségbevétel időpontja:

Bővebben

Sós Antal Kecskedudás

Sós Antal, Kecskedudás 89. 1896-ban a csallóközi Nagyszarván született Sós Antal, aki dudásként országosan ismertté vált. 1974-ben megkapta a Népművészet Mestere díjat. Játszott Kodály Zoltánnak a győri rádióban, és a Magyar Televízió „Röpülj páva” című vetélkedőjében is fellépett. Sós Antal pásztorkultúrájának része nem csak a hangszer készítése és használata volt, hanem a díszítőművészet is. Ő…

Bővebben

Kont-fa

Kont-fa (szürke nyár, Hédervár) 45. A hédervári kastélytól mintegy 300 méterre található a Héderváry Kont István emlékét őrző szürke nyárfa. Az emlékhelyhez vezető gyalogút a patak mellett halad el, szép fehér nyírfák szegélyezik. Héderváry (Kont) II. István Horváty János mocsai bánnal együtt Zsigmond király elleni összeesküvést szervezett itt, a hatalmas nyárfa alatt. 1911-ben a kései…

Bővebben

A Mosonmagyaróvári 56-os Emlékpark – Gyásztér

A Mosonmagyaróvári 56-os Emlékpark – Gyásztér 64. A Gyásztér az 1956. október 26-ai sortűz áldozatainak emlékét őrző emlékhely. A monumentális, háromalakos Golgota emlékmű Rieger Tibor szobrászművész önzetlen, áldozatos munkája jóvoltából készült el. Az egyéb szükséges anyagiakat közadakozásból teremtették elő. Az emlékmű elkészülte előtt a téren kihelyezésre került egy harangláb és ötvennégy, névre faragott kopjafa Horváth…

Bővebben

Gradistyei Horvát Kultúrkör eseményei

Gradistyei Horvát Kultúrkör eseményei 86. Az Undon napjainkban is élő horvát nemzetiségi népszokások: Luca-nap, betlehemezés, vízkereszt, farsang, húsvét, a házasságkötéshez kapcsolódó népszokások, pünkösdölés, Borbála -árás, kópházi lakodalmas. A Borbála-járás Európában egyedülálló alakoskodó népszokás, csak Kimlén maradt fenn. Borbála december 3-án járja a falu utcáit, hogy egészséget és szerencsét vigyen a házak lakóinak. Borbála – aki…

Bővebben

Sarkady Sándor életműve

Sarkady Sándor életműve 77. Sarkady Sándor legfontosabb feladatának Sopron irodalmi életének felemelését tartotta. Gyermekköteteiből az ország sok óvodájában olvassák a verseket. 1976-ban megszerkesztette a Soproni Írók Antológiáját.  Megyei és országos lapokban publikált, irodalmi pályázatok zsűrijében dolgozott, irodalomszervezőként tevékenykedett városunkban. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar nyugalmazott főiskolai docense, Sopron Kultúrájáért és Pro Urbe Sopron-díjas…

Bővebben