A csornai aranyhímzés

A csornai aranyhímzés 119. A 19. század végének legünnepélyesebb viseleti kiegészítő volt az aranyfonállal hímzett menyecskekendő, melyet a Rábaközben csak Csornán viseltek. Batisztszerű alapra hímezték láncöltéssel, aranyszálas kontúrral varrták körbe a mintákat, virágokat, leveleket, melynek közepét vékony fehér cérnával bekötötték, pókozták. A szálhúzásos technikával készült variánsait apácavarrottasnak nevezték. Ezeknél a kendőknél nem a pókozásos minták…

Bővebben

Az Öröm útja misztériumjáték

Az Öröm útja misztériumjáték 117. Az Öröm Útja misztériumjáték gondolata több mint egy évtizedre nyúlik vissza. Akkor született meg a gondolat, hogy felhasználva Fertőszéplak gazdag szakrális örökségét egy misztériumjátékot alkossunk meg elsősorban értékmegőrző és közösségépítő céllal. Hosszú útkeresést követően döntöttünk Az Öröm Útja misztériumjáték színrevitele mellett. Olyan zenés, musical jellegű darabot szerettünk volna életre hívni,…

Bővebben

Győri Insula Lutherana épületegyüttes

Győri Insula Lutherana épületegyüttes 116. Az Insula Lutherana szíve – az Evangélikus Öregtemplom A győri Insula Lutherana épületegyüttes központi elemének az evangélikus Öregtemplom tekinthető. Bár a gyülekezet múltja gyökereit tekintve egészen a 16. századig nyúlik vissza, a templom felépítésére a türelmi rendelet kiadását követő években kerülhetett sor. Az épületet 1785 november 27-én szentelték fel. 1871-ben…

Bővebben

Böngészet Sopron Megye Ismeretéhez

Böngészet Sopron Megye Ismeretéhez 115. A monumentális, magyar-latin-német nyelvű, kéziratos mű, melynek eredetijét a Prépostsági Levéltár őrzi, az egykori Sopron vármegye szinte valamennyi, kisebb-nagyobb településének történetét magában foglalja, ami szám szerint 237-et jelent (köztük számos ma már Ausztria része, legtöbbjük akkor is német falu, melyet Drinóczy jelez), nem számolván a függelékben szereplő mintegy 60 kiegészítést…

Bővebben

Kónyi verbunk

Kónyi verbunk 112. A kónyi verbunk a kisalföldi körverbunk egy típusa. Elválaszthatatlan volt a falurészek szerint szerveződő legénytársaságoktól: tanulása, gyakorlása, előadása egyaránt legénycéhek keretein belül folyt a múlt században. A legénytársaságok összetartozását megerősítő gyakorlat volt a verbunk gyakorlása. A kónyi verbunk szigorúan szabályozott felépítéssel és egységes előadásmóddal rendelkezik, előadásának legfőbb napja szeptember. 29., Szent Mihály…

Bővebben

A csornai csata emlékezete

A csornai csata emlékezete 109. A csornai csata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó győztes ütközete. A honvédseregek a tavaszi hadjáratban megtisztították az ország nagy részét a császáriaktól. Buda visszafoglalása után Kmety György a Rába-vonal védelmére kapott megbízást Görgey Artúr fővezértől. A császáriak tábornoka, Franz Wyss alakulata elfoglalta Csornát. Kmety György serege 1849. június…

Bővebben

Batthyány örökség Dunakilitin

Batthyány örökség Dunakilitin 102. Batthyány-kastély A Batthyány-kastélyt 1858-1862 között építették korai historizáló stílusban. Gróf Batthyány József és felesége Batthyány Ludovika eredetileg vadászlaknak szánták. A grófi család azonban itt nevelte fel gyermekeit, köztük az 1870. október 28-án, hatodikként született Lászlót, aki felnőve a „szegények orvosa” lett. 1896-ban lett orvostanhallgató, majd az egyetem elvégzése után Köpcsényben (Kittsee)…

Bővebben

Boldog Apor Vilmos püspök élete és vértanúhalála

Boldog Apor Vilmos püspök élete és vértanúhalála 108. Az Egyházban már a második századtól kezdve bizonyítékok vannak arról, hogy szemtanúk írásba foglalták és megőrizték kiváló keresztények halálának történetét, akiket hitükért végeztek ki, akik a hitük és a keresztény értékek mellett úgy tanúskodtak, hogy készek voltak a halált is elfogadni, az életük feláldozásában is Krisztust követték.…

Bővebben

Szigetközi Csutora Néptáncegyüttes

Szigetközi Csutora Néptáncegyüttes 18. Az egyesület a néptáncot, népzenét kedvelők köréből alakult 2000-ben. Célja a magyar néptánc és népzene hagyományápolása és továbbadása a fiatal generációknak. Repertoárjában a Kárpát-medence különböző tájainak tánc- és zenei anyaga szerepel. Az egyesület zenekara hegedűn, brácsán, bőgőn és klarinéton kíséri a tánccsoportot. Közösségteremtő szándékukat igazolja, hogy évek óta egyre többen találják…

Bővebben

Dr. Timaffy László életműve

Dr. Timaffy László életműve 68. Timaffy László pályája során mindig arra törekedett, hogy kutatási eredményeit, a tudomány igazságait, új távlatait a közműveltség számára is közvetítse. Veretes egyéni stílusa, közérthető, ízes magyar nyelvezete, lelki sugárzása lebilincselő előadóvá, felejthetetlen tollú alkotóvá tette. Nevelőként, ismeretterjesztőként, tudós kutatóként varázslatos egyéniségére támaszkodva áldozatos munkát végzett, nem utolsó sorban, mint hagyományápoló…

Bővebben