Batthyány örökség Dunakilitin

102.

Batthyány-szobor

Batthyány-kastély

A Batthyány-kastélyt 1858-1862 között építették korai historizáló stílusban. Gróf Batthyány József és felesége Batthyány Ludovika eredetileg vadászlaknak szánták. A grófi család azonban itt nevelte fel gyermekeit, köztük az 1870. október 28-án, hatodikként született Lászlót, aki felnőve a „szegények orvosa” lett. 1896-ban lett orvostanhallgató, majd az egyetem elvégzése után Köpcsényben (Kittsee) praktizált. 1915-ben megörökölte a hercegi címet és vele együtt a Strattmann nevet, majd családjával Körmendre költözött. Áldozatos tevékenysége, földi pályafutása 1931. január 22-én Bécsben fejeződött be.

A kastélyban ma a helyi általános iskola működik, mely 1990-ben vette fel községünk híres szülöttének nevét. A helyi értékek közé tartozik a kastély kertje is, amit a Helyi Epítési Szabályzat véd.

Batthyány-kápolna

A dunakiliti iskolával (Boldog Dr. Batthyány-Strattmann László szülőháza) szemben egy kis kápolna áll, melyet gróf Batthyány Józsefné (szül. Batthyány Ludovika) építtetett 1875-ben. 1873-ban súlyos kolerajárvány tört ki a faluban. Boldog Dr. Batthyány—Strattmann László édesanyja megfogadta, ha megmenekülnek a halálos kórtól a Szűzanya tiszteletére kápolnát emeltet. Így is történt. A kápolnában lévő Szűz Mária-szobor talpazatának felirata:

„Mária, segíts!” „Hála, emlék. A betegek gyógyítója Szűz Mária tiszteletére állíttatott. 1873. évi cholerajárvány szerencsés megszűnéséért a boldog édesanya nemes példájára gróf Batthyány Józsefné született Batthyány Ludovika állíttatta.”

Szent Kereszt felmagasztalása templom

Dunakiliti első kis kápolnája 1562-ben épült. Egy ideig ez a reformátusoké is volt, de 1657ben Ferenczy János plébános Illésházy József gróf segítségével ismét visszaszerezte a katolikusok kezébe. 1735-ben templomot építettek a kis kápolna helyébe és lakosok köréje temetkeztek. 1878-ban kitört tűzvész a fél falut megsemmisítette. A templom fából készült tartószerkezete porig égett. Elődeink a helyére közös erővel egy szebbet, modernebbet emeltek. A folyószabályozás előtt az Öreg-Duna folyhatott itt, ugyanis a kutakból halászeszközök kerültek elő, az erdő mélyén pedig egy hajóroncs maradványaira bukkantak. A jelenlegi római katolikus templom a régi kiliti templom tornyával egybeépítve 1910-ben Bányász Endre plébános közreműködésével, Hőnel Béla építész tervei alapján nyerte el mai formáját. Cséfalvay Pál „100 éves a dunakiliti templom” c. könyvében (ISBN: 978-963-06-9879-5) így írt templomunkról 2010-ben: „A kiliti templom annyira egyedi a környéken, hogy közvetlen példára nem tudunk rámutatni ebből a korból.”

Dr. Batthyány- Strattmann László, a szegények orvosa 1870. október 28-án született Dunakilitin. A szent életű orvos hatéves koráig élt itt, ekkor egy árvíz elől menekülve költözött Köpcsénybe a családjával. Batthyány doktor ott épített kórházat. A trianoni békeszerződés után költözött Körmendre, mert ő magyarként magyar földön kívánt élni. Ekkor már herceg volt, erre utal a kettős nemesi név. Körmenden nem épített külön kórházat, a várkastély egyik szárnyában fogadta és műtötte betegeit. Ekkor már főleg szemműtéteket végzett. A szegények orvosa volt ő, ingyen gyógyította a betegeket. A megörökölt hercegi címnek is csak azért örült, mert általa még több embernek tudott segíteni. 1929 szeptemberében egy utazás előtt váratlanul rosszul lesz, és 1931. januárban Bécsben éri a halál. Ausztriában, Güssingben nyugszik. II. János Pál pápa 2003. március 23-án Rómában boldoggá avatta lelkiismeretes munkájáért, és orvosi csodatételéért (visszaadta egy vak ember látását), rendíthetetlen hitéért.

A dunakiliti templom egyik színes üvegablaka is megörökíti gyógyítás közben. A templom 100 éves évfordulójára méltó helyet kapott boldog Batthyány—Strattmann László mellszobra és ereklyéje.

A település általános iskolája 1990 óta a boldog doktor nevét viseli, 2000-ben emlékszoba került kialakításra a Batthyány-kastélyban, és az iskolavezetés megalapította a Batthyányplakettet. A boldoggá avatás évében közadakozásból elkészült bronzszobra a kastélypark ékessége.

Dunakiliti évente turisták százait fogadja — köztük a Batthyány család leszármazottait — akik a boldoggá avatott doktor nyomában látogatnak el hozzánk.

Régió: Mosonmagyaróvár és Szigetköz

Település: Dunakiliti

Az örökség jellege: kulturális örökség

Az örökség szintje: megyerikum

Örökségbevétel időpontja: 2020. szeptember 17.