Sarlós Boldogasszony templom Kópháza

35.

71_sarlosboldogasszony1

A búcsújáró templom a Mária Út M65 és M05 jelzett útvonala mentén helyezkedik el Kópházán. Fő nevezetessége a mai Magyarország területén az egyetlen lorettoi Fekete Madonna. Nádasdy Ferenc leányának, Nádasdy Eleonórának az emlékére épült kápolnához egy nagyon szép legenda fűződik. Eleonóra egy ízben súlyos betegségében fogadalmat tett, hogy amennyiben felépül betegségéből, kolostorba vonul, és életét Istennek szenteli. Felépülése után azonban nagyhatalmú apja Wesselényi László grófhoz kívánta feleségül adni. A leányt ellenkezése dacára hozzáerőltették a grófhoz. A lakodalom estéjén nagy vihar támadt, és egy villám lesújtott Eleonórára, aki azonnal szörnyethalt. Bánatában Nádasdy Ferenc kápolnát építtetett azon a helyen. A kápolnát a XVIII. század közepén az alapjaitól kezdve újjáépítették, és ekkor nyerte el díszesebb formáját. A kegytemplom fő búcsúja augusztus 15-e, Nagyboldogasszony, Mária mennybevitelének ünnepe.

Régió: Sopron és Fertő-táj

Település: Kópháza

Az örökség jellege: épített örökség

Az örökség szintje: megyerikum

Örökségbevétel időpontja: