Historikus magángyűjtemények Sopronban

72.

79_sopronhistorikus1

Sopron szabad királyi városban a műgyűjtés, elsősorban a régészeti emlékek és könyvek gyűjtése több évszázados múltra tekint vissza. A 19. század folyamán a haladó szellemű, múltjuk és a művészetek iránt fogékony polgárok már tudatosan is létrehoztak kisebb-nagyobb magángyűjteményeket. Fennmaradt, és ma is látogatható Sopronban két historizáló gyűjteményes lakás, melyet két, a város életében meghatározó szerepet játszó gazdag polgárcsalád alapított a 19. század második felében.

A Storno család legismertebb tagja, id. Storno Ferenc (1821-1907) a Bach-korszak idején kezdett gyűjteni. Nemcsak elsőrangú művészi alkotások megszerzésére törekedett, hanem régiség értékkel bíró kézműves, céhes emlékeket, használati eszközöket is gyűjtött. Szenvedélyét fiai, ifj. Storno Ferenc és Kálmán, majd a 20. században unokái is tovább folytatták.

A másik gyűjteményes lakás alapítója Zettl Gusztáv volt. Ifj. Storno Ferenchez fűződő szoros barátsága közrejátszott abban, hogy ő is hasonlóképpen alakítsa ki belvárosi lakásukat. Mindketten nagy lelkesedéssel kapcsolódtak be a soproni ásatások munkájába, ahol minden épülő ház alapozásánál gazdag római leletekre lehetett bukkanni. Gyűjtöttek és vásároltak Sopron múlt századi polgárházaiból, melyek a biedermeier bútorok, antik képek, ónedények, porcelánok gazdag tárházai voltak.

Régió: Sopron és Fertő-táj

Település: Sopron

Az örökség jellege: kulturális örökség

Az örökség szintje: megyerikum

Örökségbevétel időpontja: