Győri Insula Lutherana épületegyüttes

116.

insula Lutherana2

Az Insula Lutherana szíve – az Evangélikus Öregtemplom

A győri Insula Lutherana épületegyüttes központi elemének az evangélikus Öregtemplom tekinthető. Bár a gyülekezet múltja gyökereit tekintve egészen a 16. századig nyúlik vissza, a templom felépítésére a türelmi rendelet kiadását követő években kerülhetett sor. Az épületet 1785 november 27-én szentelték fel. 1871-ben az épületet sekrestyével bővítették.
2016. során a közelgő jubileumi év tiszteletére a templom nagyobb, teljes körű felújítására került sor. Ennek során a külső és belső tatarozáson túl restaurátori munkálatokat is végeztek a szószékoltáron és a padozaton. Emellett felújították az épület villamos hálózatát és korszerűsítették a fűtési rendszert is.

Régió: Győr és környéke

Település: Győr

Az örökség jellege: kulturális örökség

Az örökség szintje: megyerikum

Örökségbevétel időpontja: 2022. december 9.