Mosonmagyaróvár épített öröksége

110.

first_1_0

A mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda gyökere a XVIII. század első felére nyúlik vissza. Zsidanics István Moson vármegyei madószedő és felesége alapította az óvári kisgimnáziumot, ahová piarista szerzeteseket hívott tanítani. A piarista rendet Kalazanci Szent József (1556-1648) alapította azzal a céllal, hogy a szegény sorsú gyermekeket is megtanítsa a korszerű tudományok alapjaira, és keresztény neveléssel felkészítse őket az emberhez méltó életre.

Az óvári iskolában a tanítást kezdetben három piarista szerzetes vállalta. Az anyagi fedezetet Zsidanics István biztosította, aki 1736-ban kelt végrendeletében magyaróvári házát, valamint IO 000 forintos alapítványt hagyott a piarista rendre. Ebből nőtt ki a mai iskola, amely diákjaink számára 12 éven át biztosítja az igényes nevelést-oktatást.

A fejlődésnek az 1789-es év szabott gátat, amikor a II. József császár által bevezetett, kötelező tandíj miatt az intézménynek csak 22 diákja maradt, s így a Helytartótanács 1788-ban bezáratta az iskolát. Az ezt követő években a város fiataljai a szomszéd megyék középiskoláiban voltak kénytelenek tanulni.

A kényszerű szünet tíz évig tartott, a város polgárai ugyanis — felfogván a veszteséget- 1799ben visszahívják a piaristákat, a megyei és városi hatóságok szorgalmazására 1799-ben újból megnyílt az iskola, és 1801-re teljes, hatosztályos gimnáziummá fejlődött. A virágzást mutatja továbbá, hogy a szerzetesek az iskolaudvar mellett szép kertet létesítenek, méhesük van, s még a mezőgazdasági akadémia vezetésének gondolata is felmerül 1815-ben. A kápolnát megújíttatta Grosser János, későbbi tartományfőnök, s megfestették a rendalapító oltárképét. Sok évtizedes küzdelmek után, a nemzeti eszme erősödésével a gimnázium tannyelve 1845-től a magyar nyelv lett.

Kalazanci Szent József, a piarista rend alapítójának szándéka szerint, a rend eredeti célkitűzésének megfelelően a piaristák az egész személyiség formálására törekszenek: nemcsak oktatnak, hanem nevelnek is, nemcsak a tudás, hanem a hit kapuját is igyekeznek megnyitni a rábízottak elött.

Az intézmény büszke lehet rá, hogy a különböző anyagi lehetőségekkel, szellemi és testi képességekkel rendelkező gyermekek közül a legelesettebbnek is lehetőséget ad a fejlődésre, kibontakozásra. Ez volt Kalazanci Szent József rendalapító szándéka is, és ez a szellemi jogfolytonosság igazi mércéje.

A piaristák jelenléte az oktatási tevékenységen túl is meghatározó a térségben. Nagy szerepet vállalnak a városi és a környékbeli lakosság lelki gondozásában is. Ennek a szolgálatnak a teljessé tételét segíti a piaristák jó kapcsolata a mosonmagyaróvári és a város könyéki plébániákkal, illetve más keresztény egyházakkal.

Régió: Mosonmagyaróvár és Szigetköz

Település: Lébény

Az örökség jellege: kultúrális örökség

Az örökség szintje: megyerikum

Örökségbevétel időpontja: 2021. december 9.