Patkányos-pusztai szivattyúház

113.

győrzámoly értéktár-30

Története:

Az 1892. évben a térségben levonult katasztrofális mértékű árvíz során – a Győrújfalunál történt gátszakadás következtében - Alsó-szigetköz víz alá került. Az akkori kormányzat – a térségben már az 1880-as évektől, az árvízi katasztrófák elleni védekezés céljából működő négy érdekeltségből - megalakította a Szigetközi Ármentesítő Társulatot. Az 1897 és 1899-ben bekövetkezett gátszakadások okozta óriási károk hatásai miatt a Társulat elhatározta, hogy az ármentesítés kérdését a térségben egységesen kezeli. Az árvízvédelmi biztonság növelése érdekében elhatározták, hogy a töltéseket a Nagy-Duna és a Mosoni-Duna mentén megerősítik. A munkálatok ilyen szempontok szerint el is kezdődtek. Az árvízvédelmi intézkedéseket követően a belvízlevezetés kérdései kerültek előtérbe. A munkák tekintetében új korszakot jelentett gróf Khuen Héderváry Károly volt miniszterelnöknek a Társulat elnökségében kifejtett tevékenysége. 1910-től a világháború kezdetéig sorra épültek a gőzgépes szivattyútelepek /Kisbodaki telep, Zsejkei telep, Kisbajcsi telep, Győrzámolyi telep/.

Az I. világháború kitörése a megkezdett folyamatokat félbeszakította, mert a munkákat végző fizikai dolgozókat és az irányító mérnököket is a frontra vezényelték. Az I. világháború befejezése után a munkálatok újraindításának megszervezésében elévülhetetlen a szerepe a volt miniszterelnök, Társulati elnökségi tag fiának, ifj. gróf Khuen Héderváry Károly felsőházi tagnak a Szigetközi Ármentesítő Társulat elnökeként kifejtett tevékenységét illetően. Irányításával indultak újra nagy erőkkel a belvízmentesítési és ármentesítési munkák. A szénszállítási nehézségek és költségek miatt eltérően az addigi rendszertől az új az új telepeket az 1920-as évektől kezdve a nyersolaj üzemre tervezték.

Ezen elvek szerint épült meg 1926-ban az Ásványi szivattyútelep 100 lóerővel és 1200 liter másodpercenkénti vízszállítással, valamint 1927-ben a Patkányosi telep 150 lóerővel és 1880 liter másodpercenkénti vízszállítással, kompresszor nélküli Diesel-motorokkal meghajtva.

Ezen beruházásokat a Társulat azzal a célzattal valósította meg, hogy a Szigetköz részére olyan csatornahálózatot és belvíz átemelő telepeket létesítsen, amelyek alkalmasak arra, hogy ezen a termékeny területen a mezőgazdasági termelést biztosabb alapokra helyezzék.

A szivattyútelep a Szigetközi belvízrendszerben a számú belvízvédelmi szakaszon, az Ásványi tápcsatorna torkolatában, Ásványráró külterületén helyezkedik el. Az épület külső megjelenése, födémszerkezete különlegesA szivattyútelep két gépegységből áll.
A meghajtó diesel motorok kéthengeres Láng gyártmányú KN típusúak.
A szivattyútelep a Szigetközi belvízrendszerben a számú belvízvédelmi szakaszon, a Patkányosi tápcsatorna torkolatában, Győrzámoly külterületén helyezkedik el. A telepnél lehetőség van megfelelő dunai vízállások esetén fordított irányú, szivornyakénti működtetésre.

A telepet eredetileg is úgy tervezték meg és alakították ki, hogy kedvező külvízállások esetén a beépített 1100 mm átmérőjű szivornyán keresztül vizet lehet vezetni a hullámtérből a mentett oldalra. A szivattyútelep jelenleg is rendszerben van, üzemképes.

A KEOP Európai Uniós program keretében megvalósult Szigetközi mentett oldali és hullámtéri vízpótló rendszer ökológiai célú továbbfejlesztése tárgyú projekt által 2014 évben a hullámtéren végrehajtott fejlesztések, illetve a telepen beépített szivornya gépészeti felújításának együttes hatására lehetővé vált a folyamatos üzemű szivornyázás. Ezáltal a Patkányosi szivattyútelep és szivornya a szigetközi mentett oldali vízpótló rendszer egyik kulcsműtárgyává vált.

Jelenleg is működő szivattyútelep és szivornya a múlt században épült vízimérnöki létesítmények közül a Nagy- Duna menti ár- és belvízveszély elhárításában van/volt szerepe.

Az 1927-ben épült a Patkányosi szivattyútelep és szivornya, ami a Szigetközi belvízrendszerben a 01.03. számú belvízvédelmi szakaszon, a Patkányosi tápcsatornába torkol,  telepnél lehetőség van megfelelő dunai vízállások esetén fordított irányú, szivornyakénti működtetésre.

Régió: Győr és környéke

Település: Győrzámoly - Patkányos-puszta

Az örökség jellege: ipari és műszaki megoldások

Az örökség szintje: megyerikum

Örökségbevétel időpontja: 2022. szeptember 16.