Gönyűi hajós múlt

103.

SKY_3517

Gönyű fejlődése egybefonódott a hajózással. A hajós múlt gyökerei a lóvontatta hajókig nyúlnak vissza, amikor a község lakói jövedelmük kiegészítéseként lóval vontatták fel az uszályokat Győrbe.

Az 1830-as években elindult gőzhajózás jelentős változást hozott a falu életébe. Gönyűnél megváltozik a vízfolyás, ezért innen Bécs felé az eddig vontatott négy uszályból csak kettőt lehetett tovább vinni. Emiatt megszületett a döntés, hogy Gönyűn egy hajókiszolgáló bázist kell létrehozni a mai Horgásztanya alatt.  Gönyű a Győr és Budapest közti forgalom fontos állomása lett. A gőzhajók megálltak „szenelni”, azaz szenet felvenni, mely munkára állandó szenelő brigádok álltak készenlétben. A gázlók miatt minden hajónak hajó- és uszálykalauzt kellett felvennie a biztonságos hajózás érdekében. Ezeket a posztokat a jó helyismeret miatt gyakran helyiek látták el. És ha már megálltak a hajók, a személyzet élelmet és iparcikkeket is vásárolt. A kikötő hatalmas forgalmat bonyolított, itt történt a vámvizsgálat, új üzletek és vendéglők nyíltak. A világlátott hajósok kifinomodott ízléssel segítették a kereskedőket és étterem-tulajdonosokat. A gönyűi fiatalok egyre nagyobb számban tanulták ki a biztos megélhetést jelentő hajós mesterséget, és mentek el világot látni. Hajósdinasztiák is alakultak, a mesterség apáról fiúra szállt. A hajóscsaládok a község jómódú polgárai voltak, ismerték a Duna veszélyeit és a hajózás minden csínját-bínját. A hajózási vállalat gondoskodott a hajósok általános- és középiskolai képzéséről is. A gönyűi hajósok elismerést vívtak ki maguknak az ország hajósai között.

Szokások, hagyományok

A hajósok hitélete erős volt. A templom részére négy darab rézlámpát és ugyanennyi nemzeti színű, arannyal hímzett karszalagot adományoztak, amit bal karjukra húztak a lámpát vivő hajósok az ünnepi- és a hajósmiséken. Külön lobogójuk is volt a védőszent, Szent Miklós képével díszítve.

Élő hagyomány

 „Őrizzük meg emlékeinket, gyűjtsük össze töredékeinket, nehogy végleg elvesszenek, s ezáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen, s kétesebb a jövő!” Ipolyi Arnold

A Gönyűi Honismereti Egylet 2005. novemberében alakult. Célja a település kulturális és társadalmi életének fejlesztése, illetve kiemelten a hajós és a Dunához kapcsolódó hagyományok ápolása, őrzése. A tagok a gönyűi hajózás történetét és a hajósélethez kapcsolódó visszaemlékezéséket a Hajóskrónika című kiadványban gyűjtötték össze. A tárgyi emlékekből közösségi összefogással kiállítást állítottak össze "Élet a Duna partján" címmel.

A Gönyűi Honismereti Egylet eddig 1600 hajózási tárgyat gyűjtött össze, köztük számtalan kuriózum is megtalálható.

Régió: Győr és környéke

Település: Gönyű

Az örökség jellege: kultúrális örökség

Az örökség szintje: megyerikum

Örökségbevétel időpontja: 2020. szeptember 17.